Скалария

Скалариите произхождат от Южна Америка, като населяват големи територии в басейна на река Амазонка. На размери достига до 15 см. Температурата на водата, при която трябва да се отглеждат е между 24-28 о С. Може да се хранят с готови храни, растителни храни и с малки организми. Скалариите са сред най-популярните тропически риби в домашните аквариуми. Младите риби скаларии може да се отглеждат в аквариуми с други риби, но трябва да се внимава сред останалите да няма агресивни като Тигровия барбус, които хапят перките на скаларията. От друга страна, възрастните Скаларии също могат да започнат да тормозят другите риби в аквариума. Най-добре за този вид риби е да се отглежда в аквариум самостоятелно. В самостоятелен аквариум скалариите ще са по-склонни да се размножават. Полът на тези риби е визуално различим само когато женската е издута с яйца, преди да ги снесе. В началният стадии на чифтосване Скалариите влизат в устна схватка, което често се бърка с проява на агресия. Снясането на яйца обикновено става на вертикална повърхност, като най-често е върху неогъваеми листа на някое растение. Снасянето на яйца в близост до нагревателя ще ги унищожи и Скалариите не трябва да имат достъп до там. Женската Скалария снася до хиляда яйца, които двойката риби охранява докато се излюпят след три дни. По-млади двойки Скаларии могат да снесат по-малко количество яйца и да ги изядат, но обикновено след около месец женската ще снесе нови яйца. След излюпване на рибки, родителите им изравят дупки в субстрата на дъното и пренасят там малките рибки. Новоизлюпените Скаларии трябва да се хранят първоначално със суха храна, а след това може със скариди.


Ключови думи: скаларии, произход, характеристики, отглеждане, размножаване, определяне на пол