„Изчезнал” гризач се появява отново след 113 години

Виждали ли сте червеногривест дървесен плъх / red-crested tree rat (Santamartamys rufodorsalis) / ? Ако отговорите с „Да”, значи лъжете, освен ако не сте Лизи Ноубъл или Саймън Маккойн, които през май 2011 г. бяха първите хора след 1898г., които се натъкнаха случайно на този биологичен вид. Това е било преди 113 години за тези, които не обичат математиката. Което е по-важно, докато тези сладки малки създания са се крили от нас през цялото това време, ние дори не сме осъзнавали, че те се крият. Мислели сме, че са изчезнали завинаги.
Ето какво се е случило. Към 9:30ч на 4 май 2011г. очевидно любопитен червеногривест дървесен плъх се появил в Националния резерват ProAves El Dorado в Колумбия и посетил Нооубъл и Маккойн – доброволци в резерват за мониторинг на застрашени земноводни. „Той просто пропълзя по парапета близо до мястото, където стояхме ние и изглеждаше напълно невъзмутим за цялото вълнение, което причиняваше с появата си.”, каза Ноубъл в изявление за пресата от ProAves. Плъхът се навъртал наоколо почти 2 часа преди да се оттегли в гората.
„Горди сме, че Националният резерват El Dorado е осигурил сигурно убежище за този загадъчен малък приятел, за да може да оцелее.”, каза изпълнителният директор на ProAves Лина Даза.
Тъй като тези животни очевидно не са изчезнали, както преди се смяташе, те ще бъдат официално преквалифицирани като критично застрашени. Докато резервата ProAves El Dorado съществува преди всичко за опазване на птиците, това ново откритие засилва усилията на ProAves и Global Wildlife Conservation за спасяване на биологичните видове. Сега, когато знаем, че те все още са тук, нека да се надяваме, че ще съхраним завинаги.


Ключови думи: плъх, червеногривест плъх, изчезнали животни