Приспособления за поддръжка на аквариума

За да улесните поддръжката на вашия аквариум, разбира се, трябва да разполагате с необходимите приспособления. Това могат да бъдат както някои аксесоари за аквариума, така и помощни пособия, които ще ви позволят да се грижите по-лесно за чистотата му и за осигуряването на една добра жизнена среда на неговите обитатели.

Термометър
Благодарение на него, вие можете бързо и лесно да се информирате за евентуалните разлики в температурата на водата. Той се прикрепя към някоя от стените на аквариума с помощта на гумена тапа.
Обикновено температурата в аквариума е с около градус-два по-ниска, отколкото тази, в самото помещение. По-голямата част от рибките, отглеждани в домашни условия, не са много претенциозни и се чувстват отлично при стайна температура от 20 С - 22 С.
Все пак има някои по-топлолюбиви видове, които изискват повече грижи. Добре е да се знае, че колебания от около 2 С в температурата на водата не са от значение, но при по-големи разлики, това може да се окаже пагубно.

Нагревател
Това е едно отлично средство за затопляне на водата в аквариума, за да се чувстват добре рибките, които изискват по-висока температура. Използва се най-вече през по-студените дни.
Мощността на нагревателя трябва да се съобрази първо, с големината на аквариума и второ, с температурата, която желаете да постигнете. Така например, ако мощността на нагревателя е един ват на 2 литра вода, то това ще повиши температурата на водата с около 3 С.

Маркуч за източване на водата
Това е едно просто, но много необходимо пособие, което ще ви помогне за източването и наливането на вода в аквариума. Препоръчва се маркучът да бъде с диаметър около12 мм, но по-важно е той да съответства точно на размера на кранчето, откъдето ще наливате водата.
Масова практика е при източването на водата от аквариума да се засмуква единият край на маркуча с уста. Това обаче е доста рисковано за вашето здраве. Един много по-лесен и хигиеничен начин е например, да напълните предварително маркуча с вода, като сте затиснали с пръсти и двата му края. При това положение, когато поставите единият край на маркуча в аквариума, а другият отпуснете в някакъв съд, водата сама ще започне да се източва.
За да почистите по-лесно нечистотиите от дъното на аквариума, можете да използвате като накрайник на маркуча стъклена тръбичка, която е разширена в долния си край. Подобна форма /като камбанка/ на накрайника ще предотврати засмукването на пясък от дъното на аквариума.

Сакче за улавяне на рибки
Задължително трябва да разполагате с такова, в противен случай рискувате да нараните рибките, когато се налага по някаква причина те да бъдат извадени и преместени от аквариума. Можете да си осигурите сакчета с различна големина. За улавяне на ларви или по-малки рибки се използва друго стъклено приспособление – лула.

Стъргало за почистване
Стъклените стени се замърсяват много лесно, особено когато са във водна среда. Такова приспособление ще ви помогне лесно да изстържете водораслите и по този начин да поддържате един добър външен вид на вашия аквариум. Можете сами да си го направите - например, от ножче за бръснене, към което е прикрепена гумена или дървена част за безопасното му захващане.


Ключови думи: пособия за аквариум, термометър за аквариум, маркуч за източване на водата на аквариум, сакче за улавяне на риби, стъргало за почистване,