Жива храна за аквариумните рибки - как да я съберем сами

В случай, че обичате разходките сред природата, вие можете да ги съчетаете и със събиране на жива храна за вашите аквариумни рибки.
Ако идеята ви допада, тук ние можем да ви помогнем с някои съвети и насоки.
Разбира се, начинът на улов зависи от организмите, които искаме да уловим.
Една от любимите живи храни за вашите рибки са например Тубифексите. Те са кръгли червеи от сем. Tubificidae, които можете да срещнете в тинята на потоците, реките или рибовъдните басейни.
Обикновено те потапят предната част на тялото си /с устния отвор/ във водата, а задната част на тялото им стърчи над тинята, защото чрез нея тези червеи си докарват прясна и съответно богата на кислород вода за дишане.
Ловенето на тубифекси изисква определени умения и най-вече ловкост. Тези червеи са доста предпазливи и при най-малката заплаха от опасност, веднага се скриват в тинята. След като вече сте открили колонията с тубифекси, можете да загребете във водата със някакъв по-голям съд, на чието дъно предварително сте пробили дупки, за да може водата да изтича свободно. Много удобно е да се използва например обикновено сито. Така събраната тиня с Тубифекси се изплаква леко в друг, по-голям съд или сито. После червеите се отнасят вкъщи и се поставят в плосък съд. След известно време те сами изпълзяват от съда, като се увиват на кълбо. Тази топка от червеи лесно може да бъде прехвърлена в друг съд и поставена под течаща вода.

Друга подходяща жива храна са например червените ларви на Хирономидите. Те също живеят в тинята на различни водни басейни. Срещат се в изобилие на дъното на тинести и замърсени води на рибарници, басейни с отпадъчни води и така нататък. Ларвите на Хирономидите се ловят много лесно по описания по-горе начин.
След като сте ги уловили, просто ги изплакнете от тинята. Но нека това става в сито с размери на дупките до 1мм. И внимавайте - ако ги поставите под силно течаща вода, има голяма опасност тя да ги отнесе.

Ларвите на немаларийните комари също могат да свършат отлична работа за едно по-разнообразно хранене на вашите аквариумни рибки.
Те се срещат през пролетта и през късното лято в стоящите води, но можете да ги откриете също и по дворовете и градините. Един изпитан трик е, например да поставите в градината някакви дървени съдове, в които да се събира дъждовна вода.
Ларвите се задържат на водната повърхност, понеже дишат със специално сифонче, което се намира в задната част на тялото им. Ловенето им е много лесно. Те просто се събират с малко сито и се пренасят вкъщи в съд с вода.
Могат веднага да бъдат пуснати за консумация в аквариума.
Понякога обаче, когато се приближим до ларвите, те се скриват във водата. В този случай можете да поставите ситото във водата и да изчакате малко, докато ларвите отново изплуват на повърхността.


Ключови думи: жива храна за аквариумни рибки, тубифекси, събиране и съхранение