Четинестите червеи : Да отгледаме сами жива храна за декоративните рибки

Четинестите червеи от рода Enchytraeus са чудесна жива храна за аквариумните рибки. В природата те живеят във влажни и дори мокри места, които са богати на хумус. Срещат се два вида - E. Albidus и E. buchholzi.
Тези червеи могат да се намерят по остатъци от всички видове растения, например в горската почва, както и в гниещи пънове в крайбрежните места на рибарниците или потоците. Също така и двата вида червеи много често могат да бъдат открити и в компоста. За радост, те се култивират сравнително лесно и са много удобни за домашно отглеждане.
E. Albidus са двуполови и се размножават чрез отлагане на яйца.
E. Buchholzi пък се размножават много бързо чрез делене. И двата вида Четинести червеи имат приблизително еднакви изисквания към условията на живот, но с тази разлика, че E. Buchholzi са малко по-топлолюбиви. За сметка на това обаче, при тяхното изкуствено отглеждане е необходимо много по-малко пространство, отколкото при E. Albidus.
Как можем да си отгледаме тези Четинести червеи вкъщи?
Най-напред си подгответе сандъче с големина около 30-20-20 см и на неговото дъно поставете тънък слой от листа. После върху тях се слага един слой торф и върху него втори слой, но вече от рохкава пръст.
В средата на сандъчето се прави вдлъбнатина като малка ямка и в нея се поставят червеите за разплод. Можете да ги храните много лесно, защото те изобщо не са капризни. Просто сварете какъвто и да е зеленчук, така че да се получи нещо подобно на супа. Може също да използвате и кифла, натопена в мляко или пък каша от грис /или овес/, както и каквито и да е остатъци от прясна храна. Всичко това се покрива плътно със стъкло. От тук насетне е необходимо само от време на време да напръсквате пръстта с вода.
Така приготвено, сандъчето с червеите за разплод се оставя на някое по-хладно, тъмно и не много сухо място. Помещението за съхранение трябва да бъде с температура около 15-20 градуса. Банята например е едно много подходящо място. Можете да ги поставите в някой тъмен и неизползваем ъгъл или пък под някакъв шкаф, за да не ви пречат.
Щом червеите се размножат, те трябва да се хранят от време на време. В никакъв случай обаче не бива да ги прехранвате.
Понякога в разплода случайно могат да попаднат и кърлежи. Ако това се случи, няма смисъл да водите борба с тях, по-добре изхвърлете целият разплод и заложете нов.
И накрая един съвет – в случай, че се налага по-бързо да размножите червеите, тогава вместо пръст можете да използвате раздробен стар конски тор. Така ще ускорите размножаването, защото в подобна среда Четинестите червеи се чувстват отлично.


Ключови думи: риби, отглеждане жива храна, отглеждане четинести червеи