Канибализмът при рибите

Канибали ли са рибите? По принцип това е точно така, защото с много малки изключения, повечето видове риби изяждат своя хайвер, а също и разпръснатите си ларви. При подрастващите ларви на много от видовете риби също се стига до канибализъм.
По-големите риби също нападат по-малките и ги изяждат, затова сортирането на ларвите според големината им /за определено време/ е наистина от много важно значение.
Всички живородки без изключение изяждат своите малки. Също така, освен истинските хищни риби, които се хранят с други риби, канибали са в повечето случаи и така наречените „мирни“ риби. Например, Амазонската скалария /Pterophyllum scalare/ по принцип е известна като много общителна и дори дружелюбна риба. Тя може да живее продължително време в компанията на по-малките Тетри и ако се храни добре, въобще не ги забелязва. Но ако пуснем в аквариума друга рибка, която е непозната за Скаларията, тогава тя моментално ще я нападне. При това останалите риби също се присъединяват към нападателя и тогава горко на новата съквартирантка! Спасението за нея е да се скрие навреме в аквариумните растения или по другите скривалища, ако има такива. Но най-интересното е, че след известно време враждата е напълно забравена и новата гостенка бива добре приета.
Известно е, че всяка риба има някаква вродена лакомия, а също и нстинкт за самосъхранение. Специалисте твърдят, че това най-вероятно е свързано със страха от недостиг на храна, който се забелязва и при останалите животни. В това, че рибките са лакоми, всеки притежател на аквариум се е убедил многократно. Тоест буквално при всяко хранене.
Рибките често измъкват Тубифексите дори и тогава, когато са напълно заситени. Най-често те ги сдъвкват и после ги изплюват. А уж са добре нахранени!
Рибите често нападат дори и собствените си ларви. Цихлидите, които в повечето случаи са известни с вродената си грижа за потомството, често изяждат своите малки без видима причина.
Но разбира се, далеч не всички риби са канибали. Формозата /Heterandria Formosa/ например, изобщо не забелязва малките си.
Дъговата живородка /Poecilia reticulate/ също предпочита друга храна, макар че понякога поглъща някои от своите малки, особено ако са по-бавни.
Еласомата /Elassoma evergladei/ също плува около хайвера и ларвите си, без видимо да им обръща каквото и да било внимание. Подобно поведение имат например и рибите от род Corydoras. Анциструсите /Ancistrus/ също грижливо отглеждат потомството си, а и повечето от останалите риби по принцип не го забелязват. Те са преди всичко вегетарианци.
Когато обаче някоя риба загине, тогава върху трупа й без колебание се нахвърлят дори и иначе най-спокойните и мирни риби, като се опитват да откъснат меките части на тялото й. Това продължава докато накрая от умрялата рибка не остане само един скелет.


Ключови думи: канибализъм при рибите, риби канибали, риби изяждат малките си