Как да храним ларвите на декоративните рибки

Когато са в естествената си среда, ларвите на рибите, както и поотрасналите малки рибки ядат непрекъснато през целия ден.
Затова и в аквариума ние трябва да храним ларвите на нашите декоративни рибки по-честичко, като това трябва да става поне два пъти на ден.
Разбира се, както и при храненето на възрастните аквариумни рибки, тук също не бива да се прекалява с количеството храна. Ларвите се хранят само с количеството което могат веднага да оползотворят, защото остатъците от храната влошават качеството на водата, а също така и понижават съдържанието на кислород. Това може да доведе до много нежелателни последици, дори до загиването на ларвите, а също така и на поотрасналите малки рибки. Освен това, ако им се дава по-голямо количество жива храна, като например Науплиуси на Циклопси има и друга опасност. Някои от оцелелите Науплиуси или Циклопси, след превръщането им във възрастни, могат да хапят ларвите на нашите домашни любимци и дори да унищожат цялото потомство.
Така че, трябва много да се внимава и в никакъв случай да не се прекалява с количеството на храната.
Има и още нещо. Ако вие храните вашите домашни любимци привечер, трябва да следите те да изяждат всичко още докато е светло, в противен случай ще трябва да оставите да свети слаба крушка. Живият планктон обикновено се струпва около светлината, а след него и рибките, като така те по-лесно го изяждат.
Количеството храна, която се подава, трябва винаги да бъде съобразена с големината на ларвите, а видът на храната можете да изберете според изискванията на различните видове аквариумни рибки.
Най-добре е, ако в аквариума с раздвижилите се вече малки рибки, се поставят няколко охлюва. Така те редовно ще изяждат неизконсумираната храна от дъното, като по този начин могат да бъдат предотвратени доста неприятности.
Разбира се, всички знаем, че ларвите са много капризни. Според температурата на водата и вида те се излюпват и раздвижват различно дълго време. Така например ларвите на много лабиринтови риби обикновено се раздвижват на третия ден след излюпването. Ларвите на повечето мренки и тетри се излюпват и раздвижват на 6-ия или 7-ия ден, ларвите на шарановите риби със зъби - от 8-ия ден до 6-ия месец и така нататък.
Важно е да се знае, че ларвите никога не трябва да се хранят, преди да са се раздвижили, т.е. когато още черпят храна от жълтъчното мехурче. Щом обаче се раздвижат, веднага трябва да започнем да ги храним.
Всички ларви могат да приемат дребна жива храна, като количеството на даваната храна постепенно се увеличава. Много по-добре е, ларвите да се хранят по-дълго време с по-дребна храна, отколкото да се задавят с едри хапки.
Ларвите на живородките не се нуждаят от толкова внимателно хранене. Малко след раждането си те приемат относително по-груба храна, при това не само жива, но и сушена и изкуствена, като изключение правят само хищниците. На поотрасналите ларви могат да се дават също така и разкъсани ларви на Червени хирономиди или грижливо измити и разкъсани Тубифекси.
И не забравяйте да се придържате към правилото, че храната, която давате на рибката, трябва да бъде голяма колко окото й.


Ключови думи: ларви на риби, хранене, отглеждане