Мидите в аквариума

Мидите могат да бъдат използвани като средство за чудесна декорация на вашия аквариум. Заедно с черупки от рапани и различни морски камъчета, те могат да допринесат за един много автентичен вид на аквариумното дъно, така че то да наподобява напълно едно реално морско дъно. Освен това мидите имат способността да филтрират водата в аквариума, което е още една причина да бъдат много популярни сред акваристите.
В естествените водоеми, мидите са най-активните филтратори, защото се хранят с органичните частици, които са разтворени във водата. Ето защо заслужено и с гордост носят титлата „живите филтри“ на морето.
Мидите могат да бъдат отглеждани успешно в аквариумите. В някои случай, тяхното присъствие даже е наложително, особено ако имате Горчивки (Rhodeus) сред вашите аквариумни любимци. Тогава във вашия аквариум задължително трябва да се поставят и миди, защото само така може да се осигури успешното развъждане на рибите.
Всъщност Горчивката (Rhodeus) отглага хайвера си именно в мантийната празнина на мидите. По този начин той е отлично защитен от всякави врагове и успешното му развитие е напълно гарантирано. Всъщност, това е един невероятен пример за симбиоза.
Какво означава симбиозата? Това е напълно доброволно съжителство между два съвсем различни организма, което обаче е еднакво полезно и за двете страни. В природата симбиозата се наблюдава много често при най-различни видове животни.
И така, мидата няма нищо против да приюти и съхрани хайвера на рибата, а в замяна на това Горчивката се „отблагодарява“ за тази услуга като до определено време отглежда върху своето тяло ларвите на мидата. Как се случва това?
Ларвите временно се захващат по хрилете и кожата на рибите. Тайната е, че новизлюпените ларви на мидата си имат две малки черупчици, украсени с назъбена кукичка. Затваряйки своята черупка, те могат доста здраво да захапят /с помощта на кукичките/ кожата, хрилете или перките на рибките. Всъщност те са съвсем миниатюрни - големи са само от 0.3 до 0.5 мм и върху рибите изглеждат като бели точици. След време обаче ларвите обрасват с кожна гънка, която има за цел да ги покрива и пази. След няколко седмици те могат вече да напуснат уютното съжителство с рибите. Тогава падат на дъното на аквариума и се превръщат в миди.
Ако инвазията на мидените ларви, т.нар. Глохидии, не е много силна, гостоприемникът /рибката/ изобщо не страда. Опасността настъпва чак когато ларвите напускат рибата, защото раните, причинени от захапвнето на глохидиите могат вторично да се инфектират с различни видове бактерии или плесени.
Случва се също така неволно да се пренасят и яйца или новоизлюпени глохидии в аквариума. Това обикновено може да се случи, ако сте взели живата храна за вашите аквариумни любимци направо от естествените източници. Тогава лечението на рибите се състои единствено от предпазването им от вторична инфекция. За тази цел може да се използва слаб разтвор на трипафлавин или метиленово синьо.


Ключови думи: миди, домашен аквариум, симбиоза с Горчивка, жив филтър в аквариума