Тритон - Алпийски – останка от Ледниковата епоха

Алпийският тритон /Triturus alpestris/ е получил своето име съвсем заслужено, защото обитава места с надморска височина от 1200 до 2200 м. Той населява места, които са останали при оттеглянето на ледовете след последния ледников период. Среща се в главно в Алпите и съседните й планински масиви. Популацията, която обитава тези високи планини се е приспособила да живее дори над 2500 м височина!
Алпйският тритон е силно зависим от водата. Дори когато излиза на сушата той не се отдалечава много от водоемите.
Гърбовете на възрастните екземпляри са украсени в цветове от тъмнокафяво до гълъбовосиво. Кожата е изпъстрена допълнително със малки черни петънца. Гушата, гърдите и коремната част са яркооранжеви. През размножителния период мъжкият Алпийски тритон се сдобива с много красива „брачна окраска“ в ярки багри и на гърба му се образува нисък гребен. Всичко това изобщо не е случайно, а е свързано с изпълнението на неговия брачен танц.
Дължината на възрастните Алпийски тритони е от 8 до 10 см, като понякога може да достигне и до 12 см. Размножава се през пролетта. Женската снася във водата от 100 до 200 яйца, които имат способността да полепват по най-различни предмети, намиращи се под водата, например камъни и растения.
Когато се излюпят, ларвите вече си имат външни хриле и дишат с тях. Те се отличават от родителите си с малко по-висок гребен.
Основната храна на тези тритони са дребните сладководни ракообразни.
Алпийският тритон винаги живее в близост до блата, езера и мочурища с обилна растителност. В България може да бъде намерен в Стара планина, Осоговска планина, Средна гора, а също така и в Рила и Родопите.
Ако отглеждате Алпийски тритон у дома, можете да направите това както в напълно водна среда, така и в терариум, който съчетава и суша, и вода. Препоръчва се изкуственият воден басейн да има височина на водния стълб не по-малко от 20 см. В него задължително трябва да има достатъчно водни растения, камъни и скривалища. Не забравяйте, че именно върху водните растения тритонът ще снесе своите яйца.
Алпийският тритон предпочита бавнотечащи води, затова не бива да използвате прекалено мощни филтри. Температурата в терариума не бива да надвишава 23 С. Най-оптималната температура е в диапазона от 10 С до 18 С.
Сухоземната част от терариума можете да покриете с фин чакъл, примесен с почва. Можете да я залесите с и различни растения, папрати или мъхове. Избягвайте да поставяте терариума на пряка слънчева светлина.
Алпийският тритон не се нуждае от специално осветление и ако се наложи да поставите такова, то ще бъде необходимо по-скоро за да осигурите по-добра среда на живот за отделните видове растения.
И накрая, бъдете внимателни при обезопасяването на терариума, защото Алпийският тритон лесно може да се изкачи по стъклените стени.


Ключови думи: тритон алпийски, произход, естествена среда на живот, условия за отглеждане у дома, размножаване