Защо Земноводните са най-малобройния клас на Земята

Някога, преди около 300-3500 милиона години, далечните прадеди на днешните Земноводни са били първите гръбначни животни, които са изпълзели от водата и са започнали да живеят не само в нея, но и на сушата.
Но статистиката показва, че измежду всички класове гръбначни животни, точно този клас, на Земноводните , е най-малоброен.
В момента по цялото Земно кълбо живеят едва около 3200 вида Земноводни. Най-много видове се срещат във влажните тропически области на нашата планета. Зависимостта е следната - колкото се отива по на север или по на юг, толкова повече числото на видовете Земноводни, които обитават тези области, намалява.
Защо се получава това?
Обяснението е просто. Първо, Земноводните са животни с непостоянна телесна температура, която зависи изцяло от тази на околната среда и влажността на въздуха.
Те са много капризни в това отношение и те не понасят нито много студен, нито много сух климат. Поради това, в най-студените области на нашата планета, като Антарктика например, както и в най-горещите места, изобщо не живеят животни от клас Земноводни.
Разбира се, в оазисите на някои пустинни области на Средна Азия се срещат някои видове Крастави Жаби, но денем тези животни се крият в закътани места и се показват само нощем, когато температурата на въздуха спадне значително. Едва тогава те излизат на лов.
Зависимостта на разпространението на Земноводните от климата може да се проследи добре и в Европа. Например, в България се срещат общо 16 вида Земноводни, в Дания, където климатът вече е по-студен, живеят само 12 вида, а в намиращата се още по на север Исландия - изобщо липсват представители на този клас.
Другата причина за малобройността на Клас Земноводни е, че повечето от тях са пряко зависими от водата.
Да, но почти 71 % от повърхността на нашата планета е заета от вода – Световният океан, образуван от четирите океана – Тихия океан, Атлантическия океан, Индийския океан, Северния ледовит океан и свързаните с тях морета, ще кажете вие.
Само че, в Световния океан изобщо не живеят никакви Земноводни!
Всъщност тези животни имат абсолютна непоносимост към солеността на морската вода. Дори соленост, близка до 1 % може да убие техните ларви, а и много от възрастните екземпляри.
Ето защо този клас е толкова слабо представен на нашата планета. Просто климатът, в които живеят Земноводните е много специфичен и това сериозно ограничава тяхното разпространение.


Ключови думи: земноводни, най-малобройния вид,разпространение, местообитание