Хамелеон - видове и особености

Два са видовете хамелеони, които се отглеждат като домашни любимци. Това са Chamaeleo calyptratus и Chamaeleo jacksonii. Тези два вида са разпространени на Хавайските острови. Местното законодателство забранява износа, транспорта, а за отглеждането им като домашни любимци е необходимо специално разрешение.
Джаксън хамелеоните (Chamaeleo jacksonii) са едни от най-древните животински видове. Тяхната родина е Африка. Обитават различни местности и са много добре приспособими. Могат да живеят до около 3500 м надморска височина.
Джаксън хамелеоните са по-спокойни от другите видове хамелеони. В дивата природа те предпочитат да живеят самостоятелно и това трябва да се вземе впредвид, когато се отглеждат в изкуствена среда. Мъжките индивиди си защитават територията, като при нужда дори се бият с други мъжки. Тяхна отличителна особеност са двата рога на челото. Тези рога те използват за отбрана от неприятели.
Хамелеоните притежават уникални камуфлажни способности благодарение на специфични пигментни клетки в слоевете на тяхната кожа. Тази способност им позволява да сливат с околната среда. Те са дървесен вид, като по-голяма част от живота им преминава по дърветата. Друга тяхна особеност е дългият им език, завършващ като вендуза, с който ловуват. Движението им по дърветата става чрез особена опашка и срещуположно разположени пръсти. Понеже са много древен вид опашката им не може да регенерира (когато се пречупи ).


Ключови думи: хамелеони, видове, домашен любимец, отглеждане, джаксън хамелеон, chameleon, pet, breed, jackson chameleon