Произход на Домашния заек

По зоологическата си класификация Домашният заек се отнася към тип Гръбначни /Chordata/ , клас Бозайници /Mamalia/, подклас Плацентни /Placentalia/, разред Зайцевидни /lagomorhpa/, семейство Същински зайци / Leporidae/, подсемейство /Leporinae/.
Всъщност Домашният заек произхожда от род Oryctolagus, който е представен от два вида дива Каникула. Тези видове Каникула не се срещат у нас в диво състояние, което е причина много от хората да се заблуждават, че Домашният заек е произлязал от Дивия полски заек. Това обаче е погрешно.
Факт е, че дори да се срещнат на една и съща територия в природата, зайците от тези два различни рода се държат много враждебно помежду си.
Истинският прародител на Домашния заек – Дивата Каникула, е доста дребно животно и достига тегло едва около 1.5 – 2.0 кг. Тя предпочита области със сухи и рохкави почви, като често избира за живеене обработваеми площи като овощни или зеленчукови градини. Тя не се страхува да живее в близост до човека.
Дивата Каникула живее в колонии от по няколко десетки индивида.
Леговището й е устроено в дупки в земята и често това представляват цели лабиринти от тунели, снабдени с множество входове и изходи. Те достигат цели 2.5 метра дълбочина, а дължината им е до 7 метра.
В тези тунели Дивата Каникула прекарва светлата част от денонощието, а през нощта излиза да търси храна. Понякога се случва животното да излезе и през деня, но това се случва само в най-закътаните места.
Дивата Каникула е доста плодовита и ражда до 5 пъти в годината. Броят на новородените най-често е около 7-8, но не са редки случаите, когато този брой е значително надвишен.
Домашният заек е запазил много от биологичните особености на дивия си родоначалник.
Подобно на Дивата каникула, той също повишава своята активност с настъпването на нощта. Ако бъде оставен в подходящи условия, инстинктът му подсказва да рие ходове под земята и там да устройва гнездото си.
Домашният заек също е много плодовит. Тъй като е отглеждан в изкуствени условия той не проявява сезонност в размножаването си.
Новородените малки са около 7-8, но често се случва да бъдат и двойно повече. Домашният заек износва плода си за сравнително кратко време – от 28 до 32 ден от бременността, женската ражда.
Майката приготвя дупка, като няколко часа преди раждането тя оскубва част от козината си и застила гнездото с мек пух.
Зайчетата се раждат голи и слепи. Първоначално те само се хранят и спят. Към 11-12 ден от раждането си зайчетата проглеждат. След още няколко дни те започват да приемат и друга храна, но все пак продължават и да сучат.
Обикновено майката ги кърми до 40-ия ден, като през това време те вече са привикнали да се хранят напълно самостоятелно.
Домашният заек достига полова зрялост към петия месец от раждането си.


Ключови думи: домашен заек, произход, размножаване