Зоонози

Зоонозите са болести, които са общи за животните и човека. Най-известните зоонози са Салмонелоза, Токсоплазмоза, Лаймска болест, бяс и Спонгиоформените енцефалопатии(Луда крава). Необходимо е да се познават добре тези болести, за да се възпрепятства тяхното разпространение.
Вземайки си домашен любимец независимо от неговият вид – куче, котка, хамстер или екзотични видове, трябва да се знае че съществува потенциален риск за здравето ни. Много от тези болести не се познават от лекарите и това е причината за тяхното трудно лечение.
В Америка все по често се срещат случаи на салмонела при игуаните.
Това увеличение на салмонелоза се дължи на масовия наплив на зелени игуани, които са внесени от Централна Америка. Там фермите и търговците на едро често използват антибиотици за предотвратяването на заболяването при гущерите и по този начин се увеличава антибиотик-резистентните щамове на салмонелата. За да се предотврати появата и при човека и свързаните с това разходи за здравеопазване, американците са създали регламенти за тези гущери.


Ключови думи: зоонози, болести, животни, хора, салмонелоза, токсоплазмоза, лаймска болест, бяс, луда крава, diseases, pet, people