Харациди - Тетра Characidae

Те обитават бавно течащи потоци и застояли води. Тялото е умерено удължено и леко сплескано от двете страни, а гърбът е оцветен в тъмно зелено. През тялото преминава надлъжна широка ивица в по-тъмен цвят. Тетра Characidae живеят до 5 години. Най-добре е да се отглеждат в група от десетина, в добре залесени аквариуми, като подходяща среда за тях са растения като Cryptocoryne и Echinodorus. Можете да предоставите също така на Тетра Characidae и пещерни убежища от камъни, корени или керамични съдове.
Тези рибки са изключително чувствителни към качеството на водата. Осигурете им температура от 22 - 26 C, филтрирайте и всяка седмица подменяйте около една четвърт от водата в аквариума. Можете да храните рибките с жива, замразена или изсушена храна. В природата те се хранят с падналите по водната повърхност насекоми или с малки видове ракообразни.
При настъпване на размножителния период /от октомври до януари/, за хвърлянето на хайвера трябва да осигурите затъмнени стени на аквариума и да го поставите на място, където да не бъде изложен на пряка слънчева светлина. Също така, в аквариума се поставят растения, а водата трябва да е престояла около две седмици преди да се използва за тази цел. Погрижете се температурата й да бъде в рамките на 24-27 ° C.
Женската снася около 250 малки, лепкави яйца, а инкубационният период е 18-26 часа. След 4-5 дни ларвите започват да плуват и се хранят, а след 7-12 месеца достигат полова зрялост.


Ключови думи: харациди, произход, отглеждане, хранене, размножаване