Златни рибки с необичайни форми – Vualehvost

Красотата им показва неограничените възможности на човешкото въображение. Най-забележителните екземпляри обитават водоеми в градините на японските императори, а опашките им надвишават 6 пъти дължината на телата им. Тук ще ви запознаем с някои видове и ще представим стандартните изисквания за външния вид на тези очарователни домашни любимци.

Tsuyruntin е златна рибка с лилав цвят, среща се рядко и има изключително елегантен външен вид. Характерните черти са две – има сраснат опашен плавник и сини очи, но тук трябва да отбележим, че нормата за Япония е черен цвят за очите.

Pearl е друг вид златна рибка, която си е спечелила прозвището „рибка-мечта“. Тя се отглежда в Китай и нейното изнасяне от страната дълго време е било забранено. Закръгленото й тяло, а също и характерното червено или бяло оцветяване са причина за названието й - перла. По отношение на разцветката, в момента съществуват и други – една петцветна и една черна вариация.

Oranda се счита за един от най-красивите видове златни рибки. Златните рибки Oranda се различават по цвят и могат да се срещнат както в златни нюанси, така и в червено, бяло, кафяво, черно, лилаво, а също и да бъдат с пъстри петна. Независимо от разцветката обаче, контрастът между цветовете е задължителен. Особено интересни са екземплярите в бяло и черно, с червена „шапчица“. За недостатък се счита нераздвоеността на опашния плавник, а също и разширена гръбна перка с асиметрия при върха.

Ето и някои стандартни изисквания, на които трябва да отговарят Златните рибки vualehvosty:
• Съотношението на дължината на опашката към дължината на тялото трябва да бъде 5 : 4
• Дължината на тазовите перки трябва да бъде 3/5 от дължината на опашката
• Дължината на гръдните и анални перки трябва да бъде равна на половината от дължината на опашката
• Височина на гръбната перка трябва да бъде колкото височината на тялото;
• Височината на тялото трябва да бъде 3/5 от дължината му
• Гръбната перка, освен достатъчната й височина, трябва да бъде и такава твърдост, че рибката да може да я държи разперена. Извивката на гърба трябва да прелива плавно в линията на опашката. Опашният плавник трябва да има специфичен "шлейф", който да пада грациозно надолу.


Ключови думи: златна риба, златна рибка, произход, видове, Vualehvost,Tsuyruntin,Pearl,Oranda