Отглеждане на Дискуси в аквариум – оборудване, съдържание на водата

В природата има само два вида Дискуси: Symphysodon discus и Symphysodon aequifasciatus. Първият има два подвида - S. discus и S.discus willischwartzi, а вторият - три: S. a. haraldi (син дискус), S. a. aequifasciatus (зелен дискус) и S. a. акселроди (кафяв дискус).
Какъв трябва да бъде аквариумът, в който ще се отглеждат Дискуси?
За отглеждане и развъждане на Дискуси е достатъчно аквариумът да има обем 100 - 120 литра. Японските животновъди използват успешно аквариуми във формата на куб, с размери 50 х 50 х 50 или 45 х 45 х 45 cm.
По-късно, в същия аквариум самостоятелната двойка ще хвърли и оплоди хайвера си. Това е в съответствие с опита на специалистите от Хонг Конг, Тайван и Сингапур. Нивото на водата в аквариума не бива да надвишава 35 cm. В помещението, в което ще отглеждате рибките, също така не бива да се вдига шум, да се затръшват врати или пък да се извършват резки движения.
Аквариумът трябва да бъде оборудван с нагреватели и термостати, за да се поддържа постоянна темпаратура в диапазона от 27 до 35 градуса. Филтърът почиствайте редовно с активен въглен на всеки 5 - 7 дни. Процедурата е проста и не отнема много време.
Съдържание на водата на аквариума
Известно е, че в естествената си среда Дискусите живеят в меки , леко кисели води, почти неутрални. Опитът в оглеждането на тези аквариумни риби обаче показва, че твърдостта и рН факторът не са от толкова съществено значение, по-скоро е важно характеристиките им да бъдат постоянни и стабилни.
Замърсяването на водата в аквариума обаче трябва внимателно да се следи и водата да се поддържа чиста. Редовната смяна на водата е много важна и според японските селекционери, необходимо е ежедневно да се сменя от 30 до 50 % от нея. Известно е, че ниското рН инхибира растежа на микроорганизмите и по този начин намалява риска от болести. Ето защо, в аквариума на Дискусите, рН обикновено се поддържа в диапазона 5.5 - 6.5. Въпреки, че според японските специалисти, някои здрави екземпляри Дискуси могат да издържат понижение на рН дори до 2,8 (!).
Температура на водата от 27-29 градуса идеално устройва Дискусите. Използвайте само надеждни термометри, защото евентуална грешка в измерването, особено що се отнася до горната граница, може да предизвика топлинен удар при тези рибки.


Ключови думи: дискуси, риби, видове, отглеждане, състояние на вода, смяна на вода