Салмонела и рисковете за собствениците на влечугите

Салмонелозата при влечугите е потенциално опасна болест за хората. Само по себе си, болно от салмонелоза влечуго е наистина рядкост, но клинично здравите влечуги също могат да бъдат преносители на заразата. Хората могат да бъдат заразени при контакт с влечугото или просто при почистване на клетката му. Това, всъщност, е проблемът. Основният източник на това заболяване са червените констенурки и зелените игуани. Този факт е доста обезпокоителен, като се има предвид, че в момента игуаните са най-популярната форма на влечуги, отглеждащи се у дома. Човек може да се зарази от всяко влечуго, но популярността на игуаните ги прави основен източник на болестта. Като цяло, рискът от заразяване на хора със салмонела чрез домашните влечуги е 2%. Обикновено това се случва само когато е налице много близък контакт с преносителя. Например, ако човек го държи в ръцете си, качва го на масата, целува го и т.н. или ако не спазва добра лична хигиена. Според различни източници, салмонелата се диагностицира при 36-77% от гущерите. Заразените са най-вече млади хора. Разбира се, инфекцията зависи и от вирулентността и патогенността на щамовете на салмонела, както и от чувствителността на определения човек към тях. Известно е, че влечугите са способни да освободят силно вирулентни щамове. Вирулентността на някои от тях дори далеч надхвърля вирулентността на щамовете, изолирани от птици и бозайници. Според изследванията, през последните 10 години са разкрити 18 случая на хора, заразени със салмонелоза от влечуги. Чувствителността на даден човек към вирулентен щам на салмонелата също не е постоянна и тя зависи от различни фактори. В рисковата група влизат преди всичко бебета на възраст под 10 месеца, както и пациентите, страдащи от имунодефицитен синдром. Също така уязвими са и децата до 4 години, както и възрастните с имуносупресия и дисбактериоза.

Препоръки за предотвратяване на инфекция със салмонела от влечугите:
• Влечугите трябва да се държат далеч от кухнята и други области за приготвяне на храна.
• Те трябва да живеят в специално предназначени за тях терариуми и не трябва да скитат свободно из къщата.
• Кухненските мивки не трябва да се използват за къпане на влечугите, терариумите им или другото оборудване. Ако все пак това се налага, след манипулациите мивката задължително трябва да се дезинфекцира.
• След контакт с влечугите в терариум, измийте добре ръцете си със сапун и вода.
• Лицата, принадлежащи към рисковите групи, трябва да избягват всякакъв контакт с влечуги.
• Семействата, които очакват бебе задължително трябва да отстранят от къщата всякакви влечуги.


Ключови думи: салмонелоза, заразяване, предпазване, отглеждане на влечуги