Могат ли да се отглеждат различни видове животни в терариума?

Понякога, когато хората искат да си оборудват терариум, те искат да създадат "мини екосистема" и да отглеждат в него различни видове животни. Възможно ли е такова съжителство в терариума?
Макар, че на теория това звучи като една интересна идея, реално това може да се постигне само с много работа и изследвания.
Различните видове имат различни изисквания, дори и ако разликите между тях на пръв поглед изглеждат доста малки. В природата всеки вид заема своята уникална ниша, дори в рамките на едни и същи природни условия - климат, температура, светлина, влажност и така нататък.

В неестествена ситуация, каквато е терариума, трудно може да се осигури среда, която точно да отговаря на околната среда, която животните обитават. Осигуряването на подобни условия за много видове е изключително сложно, дори ако те принципно произхождат от една и съща зона.

Също така, терариумите за смесени видове, обикновено трябва да бъдат много по-големи от тези, които са предназначени за един вид, а това е по-трудно за подръжка. От друга страна, отглеждането на различни видове заедно в малък контейнер може да доведе до бедствие. Пространството е необходимо, за да може да се постави необходимото оборудване за всеки отделен вид, както и да се предостави собствено пространство на лов за всички. По принцип хищниците не са придирчиви и ще изпробват да ядат всякакви по-малки от тях животни, особено, ако са ограничени по отношение на мястото. Това ще доведе до стрес за по-малките животни, защото те няма да приемат спокойно съжителството с потенциален враг.
Трябва също да имате предвид и че някои жаби, саламандри и тритони отделят токсини чрез кожата си. Тези токсини са безопасни за хората, но когато се натрупат в контейнера, това може да доведе до проблеми, например, ако се абсорбират през кожата на другите обитатели.
Важно е също да отбележим, че животните имат различни имунитети срещу паразити и инфекциозни заболявания. Някои от обитателите може да има имунитет срещу определени такива, но друг – точно обратното, да се разболее. Резултатите могат да бъдат направо опустошителни.
Така че, най-добре се въздържайте от смесено отглеждане на различни видове земноводни и влечуги в терариум, защото ефектите са непредвидими, особено, ако нямате опит. Ако все пак сте решили да поемете такъв риск, консултацията с ветеринарен лекар е задължителна.


Ключови думи: терариум, отглеждане различни видове животни, рискове, болести