За котките и кърлежите

Кърлежите са кръвосмучещи ектопаразити, а ектопаразити са всички паразити, които живеят по кожата на животните. В светът съществуват различни видове кърлежи, като някои от тях са характерни само за определен вид животни. В България се срещат много видове кръвосмучещи кърлежи, които паразитират и са във външната среда от месец февруари до месец ноември. Те пренасят различни инфекциозни заболявания.
По котките най-често паразитират иксодидните кърлежи. Тези видове кърлежи паразитират и при други топлокръвни животни включително и при човека. В природата иксодидният кърлеж обитава клоните на дърветата или високите треви и при внезапен контакт с топлокръвно животно или човек прилепва за неговата козина или кожа.
Кърлежът притежава специална кукичка в хоботчето си, чрез която пробожда кожата и здраво и трайно се фиксира за нея. През отвора, който е направил с кукичката, кърлежът си вкарва хоботчето и започва да смуче кръв. За да не се съсирва кръвта, която поема, кърлежът отделя със слюнката си противосъсирващо вещество. По този начин кърлежът се храни с кръв и увеличава своя обем неколкократно. След като приключи с храненето и достигне определени размери, кърлежът сам се отпуска и пада на земята. Характерно е, че кръв в големи количества смучат само женските екземпляри, а мъжките смучат само необходимото количество кръв за развитие на половите им жлези. Женските кърлежи след като паднат на земята снасят няколко хиляди яйца и цикълът се повтаря отново.
Ако вашата котка излиза навън е необходимо всекидневно да я преглеждате за кърлежи. Те най-често се залавят в областта на главата, по шията и в основата на крайниците. В случай, че откриете кърлеж потърсете ветеринар или може да прочетете информация в статията Опаризитеност с пасищни кърлежи.


Ключови думи: котка, кърлеж, лечение, ветеринар, паразит, cat, tick, cure, veterinar