Риба клоун

Една от любимите риби на любителите на аквариумите светове е рибата клоун. Тя е много интересен коралов вид, който е разпространен във великолепните рифове на Индийския и Тихия океан. Окраската им е много интересна и в естествената им среда служи за по-лесно сливане с обстановката. Тези рибки имат различни цветове, като цветът им зависи от флората в дадения риф. Основно, обаче са черни или червено-кафяви с бели ленти.
Тези малки рибки могат да пораснат до около 11 см, като женските винаги са по-големи от мъжките. Живота им е с различна продължителност, като първоначално живеят на повърхността, а след това търсят скривалище на дъното, за да създадат поколение.
Интересно е да знаете, че всички риби клоуни принадлежат към рода Amphiprion, а познатите ни разновидности на рибата клоун са 28. Характерното за всички разновидности обаче е овалното тяло, което е сплескано. Другото различно при окраската им е, че всички перки са очертани в черно. Тези рибки живеят на малки групи по външният склон на рифовете. Активни са по всяко време на денонощието, като интересното за тях е, че мъжките могат да променят пола си. Те живеят в строго определена йерархия, като водачът много агресивно защитава територията си. На практика тези рибки имат голям потенциал на хищници.
Интересно е да знаете, че рибата клоун много често е примамка на друг вид хищна риба, която прилича на водорасло с дълги пипала.
Ако отглеждате такава риба в аквариум трябва да знаете някои интересни правила за поведението им и необходимостта от спазване на йерархия. Тези риби се стремят да са на върха и не дават на другите видове аквариумни риби да я командват. Поради тази причина внимателно трябва да избирате другите видове риби, с които да съжителства, за да не пострадат.
Рибата клоун се хранят с планктон и водорасли, като се считат за всеядни. За тях храненето също се влияе от йерархията в групата. В естествените си обитания мъжкият подготвя гнездото на женската в близост до анемонията, която по-късно да защитава яйцата. След като женската снесе яйцата излиза. На нейно място влиза мъжкият, който ги опложда. Оплодените вече яйца се излюпват за около 7 дни, като през цялото време за тях се грижи мъжкарят.
В социалните групи на рибата клоун, женската е доминираща, защото е и по-голяма, като често е доста агресивна към членовете на групата. Трябва да знаете, че тази рибка се отглежда лесно в аквариум, особено когато направите декор на коралов риф.


Ключови думи: риба клоун, местообитание, размножаване, разновидности