Диагноза Диабет за вашата котка

Първоначалният шок и страх, когато се постави диагноза диабет на вашата котка е голям. Но това заболяване се лекува и вашият любимец може да живее щастлив и нормален живот. Диабет не е смъртна присъда!

Вие вероятно се питате „Колко време ще живее моя любимец?”, но не може да се отговори еднозначно на този въпрос, защото е индивидуално за всяко животно. Ако притежавате по- възрастна котка, най-вероятно се питате дали не е по-добре да я приспите отколкото да я лекувате. Отговорът на този въпрос е сложен и зависи от общото здравословно състояние на вашата котка. Но трябва да се има в предвид, че само възрастта не трябва да е определящ фактор за това дали да лекувате или да евтанизирате вашият любимец. Има случаи, когато е поставена диагноза диабет на възрастно животно и след лечение, грижи и много любов то е живяло дълго. Например на една 14 годишна котка е поставена диагноза диабет и тя продължава да живее години след това.

Грижата за домашни любимци с диабет е голям ангажимент от страна на собственик и ветеринарен лекар. Вие всеки ден трябва да полагате грижи за вашият любимец. Отминали са дните, когато просто сте му оставяли храна, погалвали сте го по главата и сте излизали навън. Всеки ден ще трябва да давате медикаменти на вашият любимец, подходяща храна, да следите диета му и да наблюдавате поведението му. Вие не трябва да се чувствате като затворник, заради вашият любимец, но ще е необходимо да му отделяте повече време и да можете да осигурите човек до него, ако ви се наложи да отсъствате за по продължителен период. Вашата упорита грижа ще се отрази на вашият любимец, защото той ще продължи да живее в добро здраве и да ви радва със своята компания повече години.

С болести като диабет е много важно да имате добър ветеринарен лекар, който да има опит в лекуването на диабетни котки. Диабета може да задълбочи и други заболявания на вашата котка, лекарите непрекъснато откриват новости за това заболяване и неговото лечение, но едно е общо, че всяко лечение се отразява по индивидуален начин на всяко животно.
Вие също ще е необходимо да се образовате в тази област и да четете относно диабета. С основни разбирания относно диабета, ще бъдете в състояние да се грижите по-добре за вашият любимец и по-ефективно ще комуникирате и ще участвате в процеса на вземане на решения с вашият ветеринарен лекар. Не трябва да се страхувате да питате, когато имате въпроси. Вашият ветеринарен лекар трябва да е способен да ви даде задълбочени и разбираеми отговори.


Ключови думи: котка, болести, диабет, лечение, примери