Примерни селекции на риби за аквариуми до 80 литра

Какви риби са подходящи за вашия аквариум? В тази статия ще ви представим примерни варианти за видове и количество риби за различни по обем аквариуми.Вариант Микс 120 литра40 литра60 литра80 литра
Пецилии(Xiphophorus)2334
Зеброва Данио(Danio rerio)3557
Вишнев барбус(Puntius titteya)2233
Коридорас(Сorydoras)1334


Вариант Микс 220 литра40 литра60 литра80 литра
Зелен барбус(Barbus semifasciolatus)2334
Кардинал(Tanichthys albonubes) 3568
Хелери(Xiphophorus hellerii)2234Вариант Тетри20 литра40 литра60 литра80 литра
Лимонена тетра(Hyphessobrycon pulchripinnis)2334
Червеноплавничест Афиохаракс (Aphyocharax anisitsi) 3345
Еритрозонус (Hemigrammus erythrosonus)3456
Серпае (Hyphessobrycon serpae)0335
Вариант Азиатски риби20 литра40 литра60 литра80 литра
Колиза Лалия (Colisa lalia)01 двойка1 двойка1 двойка
Кардинал(Tanichthys albonubes)4668
Зелен барбус(Barbus semifasciolatus)2335
Вишнев барбус(Puntius titteya)2335
Боция – Yo-Yo Loach(Botia almorhae)0122


Ключови думи: селекция риби, аквариум, варианти на селекция